МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

По Подбалкански път на разстояние 44 км от центъра на София до село Байлово се стига за 45-50 мин. Селото е разположено „точно срещу слънцето“, както го е описал Елин Пелин, в склоновете на разделящите се на север Стара планина и на юг Средна гора на 12 км. от село Горна Малина. Къщата се намира на 730 м.н.м.в., на 250м. от центъра на селото, на 150м. от родната къща на Елин Пелин, в „Герашката махала“ и на главният път за съседните села Смолско и Голема Раковица.